Ostala povračila stroškov v zvezi z delom (neobdavčena)

Ur.l. RS 140/2006  76/2008  Veljavnost od 01.08.2008

 

Prehrana na dan (veljavnost od 01.09.2022)               7,96€
Za vsako dopolnjeno uro prisotnosti po poteku 8 ur prisotnosti  na delu, v kolikor je delavec
prisoten na delu 10 ur in več  (veljavnost od 01.09.2022)
              0,99€
.
Prevoz na delo (velja od 01.07.2022)

Pavšal v višini 140,00 ali

0,21€ za polni kilometer razdalje

med običajnim prebivališčem in

mestom opravljanja dela

Pogoj: mesto opravljanja dela mora biti vsaj 1 km oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča

delavec  je prisoten vsaj en dan v mesecu

Kilometrina za prevoz na delo (velja od 01.07.2022)     0,21€ na kilometer
Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako
uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, je prevoz na delo obdavčen kot plača.
.
Dnevnice (velja za izplačila za 01/23)
6-8 ur 9,69€
8-12 ur 13,88€
12-24 ur 27,81€
Če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka, se znesek dnevnice zmanjša
8-12 ur za 15% (9,08€)
12-24 ur za 10% (19,25€)
.
Terenski dodatek (velja za izplačila za 01/23) 5,84€ na dan
Pogoj je da delojemalec najmanj dva dni zaporedoma dela in prenočuje izven kraja svojega običajnega
prebivališča in izven kraja sedeža delodajalca in delodajalec zagotovi prenočišče in prehrano.
Če pa prehrana in prenočišče nista zagotovljena, potem se obračunavajo dnevnice.
.
Nadomestilo za ločeno življenje (velja za izplačila za 01/23) 434,00€
Pogoj je da delojemalec zaradi službenih potreb v času delovnih obveznosti prebiva ločeno od družine
.
Jubilejna nagrada (velja za izplačila po 01.01.2023)
10 let 30% povprečne plače
20 let 45% povprečne plače
30 let 60% povprečne plače
40 let 75% povprečne plače
.
Odpravnina ob upokojitvi (velja za izplačila po 01.01.2023) 300% povprečne plače
.
Solidarnostna pomoč (velja za izplačila po 01.01.2023)
V primeru smrti delojemalca ali njegovega družinskega člana 5.000,00€
V primeru težje invalidnosti, daljše bolezni delojemalca, elementarne nesreče ali
požara, ki prizadene delojemalca
2.000,00€
V primeru smrti delojemalca šteje tudi povračilo stroškov pogreba.
.
Plačila vajencem za obvezno praktično delo (na mesec)
.
1. letnik 84,00€
2. letnik 126,00€
3. letnik 167,00€
4. letnik 167,00€
.
Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo v obdobju enega meseca (velja za izplačila za 01/23) 15% povprečne plače
.
Odpravnina pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali razlogov
nesposobnosti  109. člen ZDR in 44. člen ZDOH-2
Osnova je povprečna bruto plača, ki jo je delavec prejel, ali bi jo prejel, če bi delal,  zadnja tri meseca pred odpovedjo
1-5 10 let – dobijo za vsako leto dela pri delodajalcu* 1/5 osnove
5-15  10-20 let – dobijo za vsako leto dela pri delodajalcu* 1/4 osnove
Nad 15  20 let – dobijo za vsako leto dela pri delodajalcu* 1/3 osnove
Višina odpravnine ne sme presegati 10-kratnika osnove

*Sprememba Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) Ur.l.21/2013