Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Prispevki december 2019

Povprečna plača v preteklem letu (PP)1,681,5560% PP350% PP
Število ur :176
Bruto zavarovalna osnova1,008,93
5,885,43
Prispevki za PIZ* 24.35 %245,671,433,1
Prispevek zavarovanca15.5 %156,38912,24
Prispevek delodajalca8.85 %89,29520,86
Prispevki za ZZ**13.45 %135,71791,58
Prispevek zavarovanca6.36 %64,17374,31
Prispevek delodajalca6.56 %66,19386,08
Prispevek za poškodbe pri delu0.53 %5,3531,19
Prispevki za starševsko varstvo***0.20 %2,0211,78
Prispevek zavarovanca0.10 %1,015,89
Prispevek delodajalca0.10 %1,015,89
Prispevki za zaposlovanje****0.20 %2,0211,78
Prispevek zavarovanca0.14 %1,418,24
Prispevek delodajalca0.06 %0,613,53
Prispevki skupaj:385,422,248,23

Preberite več o plačevanju prispevkov

* Prispevek za PIZ nakažete na TRR  0110 0888 2000 003   sklic  19 DŠ-44008

** Prispevek za ZZ nakažete na TRR  0110 0888 3000 073   sklic  19 DŠ-45004

*** Prispevek za starševsko varstvo nakažete na TRR  0110 0888 1000 030  sklic  19 DŠ-43001

**** Prispevek za zaposlovanje nakažete na TRR 0110 0888 1000 030  sklic  19 DŠ-42005