Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Prispevki december 2020

Povprečna plača v preteklem letu (PP)1.753,8460% PP350% PP
Število ur :184
Bruto zavarovalna osnova1.052.,30
6.138,44
Prispevki za PIZ* 24.35 %256,241.494,71
Prispevek zavarovanca15.5 %163,11951,46
Prispevek delodajalca8.85 %93,13543,25
Prispevki za ZZ**13.45 %141,53825,62
Prispevek zavarovanca6.36 %66,93390,40
Prispevek delodajalca6.56 %69,03402,68
Prispevek za poškodbe pri delu0.53 %5,5832,53
Prispevki za starševsko varstvo***0.20 %2,1012,28
Prispevek zavarovanca0.10 %1,056,14
Prispevek delodajalca0.10 %1,056,14
Prispevki za zaposlovanje****0.20 %2,1012,28
Prispevek zavarovanca0.14 %1,478,59
Prispevek delodajalca0.06 %0,633,68
Prispevki skupaj:401,972.448,90

Preberite več o plačevanju prispevkov

* Prispevek za PIZ nakažete na TRR  0110 0888 2000 003   sklic  19 DŠ-44008

** Prispevek za ZZ nakažete na TRR  0110 0888 3000 073   sklic  19 DŠ-45004

*** Prispevek za starševsko varstvo nakažete na TRR  0110 0888 1000 030  sklic  19 DŠ-43001

**** Prispevek za zaposlovanje nakažete na TRR 0110 0888 1000 030  sklic  19 DŠ-42005