Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Prispevki januar 2023

Povprečna plača v preteklem letu (PP)1.969,5960% PP350% PP
Bruto zavarovalna osnova1.181,75
6.893,57
Prispevki za PIZ* 24.35 %287,761678,58
Prispevek zavarovanca15.5 %183,171068,50
Prispevek delodajalca8.85 %104,58610,08
Prispevki za ZZ**13.45 %158,95927,19
Prispevek zavarovanca6.36 %75,16438,43
Prispevek delodajalca6.56 %77,52452,22
Prispevek za poškodbe pri delu0.53 %6,2636,54
Prispevki za starševsko varstvo***0.20 %2,3613,79
Prispevek zavarovanca0.10 %1,186,89
Prispevek delodajalca0.10 %1,186,89
Prispevki za zaposlovanje****0.20 %2,3613,79
Prispevek zavarovanca0.14 %1,659,65
Prispevek delodajalca0.06 %0,714,14
Prispevki skupaj:451,432.633,34
Število ur :176

Preberite več o plačevanju prispevkov

* Prispevek za PIZ nakažete na TRR  0110 0888 2000 003   sklic  19 DŠ-44008

** Prispevek za ZZ nakažete na TRR  0110 0888 3000 073   sklic  19 DŠ-45004

*** Prispevek za starševsko varstvo nakažete na TRR  0110 0888 1000 030  sklic  19 DŠ-43001

**** Prispevek za zaposlovanje nakažete na TRR 0110 0888 1000 030  sklic  19 DŠ-42005