Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Prispevki september 2021

Povprečna plača v preteklem letu (PP)1.856,2060% PP350% PP
Bruto zavarovalna osnova1,113,72
6.496,70
Prispevki za PIZ* 24.35 %271,191.581,95
Prispevek zavarovanca15.5 %172,631.006,99
Prispevek delodajalca8.85 %98,56574,96
Prispevki za ZZ**13.45 %149,80873,81
Prispevek zavarovanca6.36 %70,83413,19
Prispevek delodajalca6.56 %73,06426,18
Prispevek za poškodbe pri delu0.53 %5,9034,43
Prispevki za starševsko varstvo***0.20 %2,2312,99
Prispevek zavarovanca0.10 %1,116,50
Prispevek delodajalca0.10 %1,116,50
Prispevki za zaposlovanje****0.20 %2,2312,99
Prispevek zavarovanca0.14 %1,569,10
Prispevek delodajalca0.06 %0,673,90
Prispevki skupaj:425,452.481,74
Število ur :176

Preberite več o plačevanju prispevkov

* Prispevek za PIZ nakažete na TRR  0110 0888 2000 003   sklic  19 DŠ-44008

** Prispevek za ZZ nakažete na TRR  0110 0888 3000 073   sklic  19 DŠ-45004

*** Prispevek za starševsko varstvo nakažete na TRR  0110 0888 1000 030  sklic  19 DŠ-43001

**** Prispevek za zaposlovanje nakažete na TRR 0110 0888 1000 030  sklic  19 DŠ-42005