Prispevki za socialno varnost samozaposlenih

Prispevki maj 2024

Povprečna plača v preteklem letu (PP)2.220,9560% PP350% PP
Bruto zavarovalna osnova1.332,577.773,33
Prispevki za PIZ* 24.35 %324,481.892,80
Prispevek zavarovanca15.5 %206,551.204,87
Prispevek delodajalca8.85 %117,93687,94
Prispevki za ZZ**13.45 %179,231.045,51
Prispevek zavarovanca6.36 %84,75494,38
Prispevek delodajalca6.56 %87,42509,93
Prispevek za poškodbe pri delu0.53 %7,0641,20
Prispevki za starševsko varstvo***0.20 %2,6715,55
Prispevek zavarovanca0.10 %1,337,77
Prispevek delodajalca0.10 %1,337,77
Prispevki za zaposlovanje****0.20 %2,6715,55
Prispevek zavarovanca0.14 %1,8710,88
Prispevek delodajalca0.06 %,804,66
Prispevki skupaj:509,042.969,41
Število ur :184

Preberite več o plačevanju prispevkov

* Prispevek za PIZ nakažete na TRR  0110 0888 2000 003   sklic  19 DŠ-44008

** Prispevek za ZZ nakažete na TRR  0110 0888 3000 073   sklic  19 DŠ-45004

*** Prispevek za starševsko varstvo nakažete na TRR  0110 0888 1000 030  sklic  19 DŠ-43001

**** Prispevek za zaposlovanje nakažete na TRR 0110 0888 1000 030  sklic  19 DŠ-42005