Začetek amortiziranja osnovnih sredstev

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo (SRS 1.22).

Neopredmeteno osnovno sredstvo s končno dobo koristnosti se začne amortizirati, ko je na razpolago za uporabo (SRS 2.21).

 

Primer opredmetenega osnovnega sredstva:

Nakup: 4.5.2011

Začetek uporabe: 5.5.2011

Začetek amortiziranja: 01.06.2011

 

Primer neopredmetenega osnovnega sredstva:

Nakup: 4.5.2011

Začetek uporabe: 05.05.2011

Začetek amortiziranja: 05.05.2011

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine