V kateri višini je amortizacija priznana

Amortizacija se kot davčni odhodek prizna v obračunanem znesku z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja ter najvišjih amortizacijskih stopenj. Glej Davčno priznane amortizacijske stopnje 2010, 2011 .

Če amortizacija preseže najvišjo dovoljeno stopnjo, se prizna v naslednjih davčnih obdobjih.

Amortizacija se obračunava posamično.

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Morda vas zanimajo sorodne vsebine