Prodaja nekurantne zaloge

Vprašanje: Podjetje ne more prodati nekaterih zalog (sicer so pa še uporabne) zato nas zanima, kako je z obračunom DDV, če jih odpišemo in damo na uničenje. Ali se v tem primeru DDV obračuna od prodajne ali od nabavne vrednosti?
Preberite več

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Kako izračunamo novo akontacijo davka v primeru ko se spremeni davčna stopnja

V primeru spremembe stopnje davka od dohodka pravnih oseb, se znesek davka izračuna tako, da davčno osnovo po davčnem obračunu za predhodno davčno obdobje pomnožimo z stopnjo, ki velja za tekoče davčno obdobje. V kolikor želite to uveljavljati tekom leta, je potrebno poslati na davčno upravo vlogo za znižanje mesečne akontacije.
Preberite več

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Zgradbe

Pri zgradbah imamo lahko več različnih amortizacijskih stopenj, če se zgradba sestoji iz delov, ki imajo različne dobe uporabnosti (npr. streha, el.instalacije, okna, klima naprave itd.)
Preberite več

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim

Začetek amortiziranja osnovnih sredstev

Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je razpoložljivo za uporabo (SRS 1.22).

Neopredmeteno osnovno sredstvo s končno dobo koristnosti se začne amortizirati, ko je na razpolago za uporabo (SRS 2.21).
Preberite več

Delite objavo, če menite da bo vsebina pomagala še drugim